КИИП България

  1. КИИП България

Централен офис:

Председател: инж. Иван Каралеев

Зам. председател: инж: Светлана Николчева

Секретар: инж. Антони Чипев

Председател на Контролния съвет: проф. д – р инж. Ивайло Банов

Председател на Комисията по дисциплинарно производство: инж. Стойо Боснев

 

Адрес: 1164 София, бул. “Хр. Смирненски” № 1
тел. 963 02 67; 969 20 73
факс: 969 20 70
Email: kiip@mail.bg
Работно време: 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 часа