КИИП Бургас

  1. КИИП Бургас
  • КИИП издава удостоверения за договор за проектиране
  • Удостоверение за проектантско бюро
  • Експертизи и становища
  • Отдаване под наем на конферентна зала за семинари, презентации и курсове
  • Разглежда и дава становища по постъпили заявления за членство, правоспособност, технически контрол, проектантски бюра.
  • Регистрира договори за проектиране.

 

Председател КИИП РК Бургас
инж. Душко Опърлаков – kiip_bs@digicom.bg; dueldi@abv.bg; 0888212721, 0896686106 

Заместник – председател КИИП РК Бургас
инж. Кръстина Тодорова Божинова – kiip_bs@digicom.bg; ktb_06@abv.bg;0899190271; 0893448013

Контролен съвет
инж. Весела Добрева Пенева – viadesign.bs@gmail.com; 0888661256
инж. Светлана Дядкова – swet_lana@abv.bg
инж. Теменуга Иванова -nushaii@abv.bg; 0885439201

Име Email Телефон
1 инж. Атанас Иванов Иванов nas_bg@yahoo.com 0887949553, 0893389104
Име Email Телефон
1 инж. Мери Алексиева – Терзиева mery.terzieva@gmail.com 0887842345, 0893389102
Име Email Телефон
1 инж. Антоний Иванов   0897999767
Име Email Телефон
1 инж. Лъчезар Ханджиев llkonsult@mail.bg 0887776257
Име Email Телефон
1 инж. Веселин Миланов veselin_milanov@yahoo.com 0898556574, 0893389106
Име Email Телефон
1 инж. Веселин Георгиев elmex.group@abv.bg 0888407330, 0877407330, 0893389105
Име Email Телефон
1 инж. Галина Евтимова galaproekt@gmail.com 0887985106, 0899389110
Име Email Телефон
1 инж. Стоянка Манолова tania_neftohim@abv.bg 0888209499