До членовете на КИИП РК Бургас
  1. новини
  2. До членовете на КИИП РК Бургас

До членовете на КИИП РК Бургас

Уважаеми колеги,

           Във  връзка с обявяването на извънредно положение в България на 13 март 2020г. и намаляване на социалните контакти за спазване на карантината офисът на РК Бургас ще бъде затворен и ще премине на дистанционен (он-лайн) режим на работа. Документи за вписване в регистрите за проектантска правоспособност могат да се изпращат по електронната поща сканирани, както и да се изпращат въпроси за коментар, на които ще има отговор. Удостоверения за ПП също ще се получават по електронен път. Преустановяват се всички планирани мероприятия в РК Бургас.

           Съгласно заповед на Председателя на КИИП се отлагат през месец март заседанията на Комисия по регистри, ЦКТК и всички постоянни комисии към УС. Насрочено е неприсъствено заседание на управителния съвет за отлагане на Националното общо събрание на 3,4 и 5 април в КК „Боровец”.

           Заповедта на председателя на УС на КИИП може да видите на http://www.kiip.bg/documents/messages/30ecb53-7a48-e525-7a0b-f9eb504bc899.pdf

           Уважаеми колеги, пожелаваме на всички да сте здрави и се пазете.

           При наличие на нова информация ще бъдете информирани допълнително.

 

           Регионално ръководство на КИИП РК Бургас