График за провеждане на Отчетно изборните събрания на професионалните секции на КИИП РК Бургас
  1. новини
  2. График за провеждане на Отчетно изборните събрания на професионалните секции на КИИП РК Бургас

График за провеждане на Отчетно изборните събрания на професионалните секции на КИИП РК Бургас

График за провеждане Отчетно изборните събрания на ПС на КИИП РК Бургас:
05.02.2020 - секция ГПГ
05.02.2020 - секция ТС
10.02.2020 - секция КСС
11.02.2020 - секция ТЕХ
12.02.2020 - секция ЕАСТ
13.02.2020 - секция ВС
14.02.2020 - секция ОВКХ
14.02.2020 - секция МДГ
Всички ОИС ще се проведат в офиса на КИИП РК Бургас от 17,00 ч.
Дневен ред на ОИС:
1. Отчет за дейността на секцията за 2019 г.
2. Обсъждане на представения отчет и предложения за бъдещата работа.
3. Избор на председател на секцията.
4. Избор на делегати за ОИС на КИИП на 03.04 - 05.04.2020 г в к. к . Боровец, при квота 1:45 на редовно отчетени членове до 20.12.2019 г.
5. Разни.
За делегат и председател на секцията може да бъде избран само член на секцията, който присъства на ОИС.

КИИП РК Бургас