Курс на тема "Възстановяване и усилване на сгради - проблеми, конструктивни решения, практически препоръки"
  1. новини
  2. Курс на тема "Възстановяване и усилване на сгради - проблеми, конструктивни решения, практически препоръки"

Курс на тема "Възстановяване и усилване на сгради - проблеми, конструктивни решения, практически препоръки"

Уважаеми колеги,

КИИП РК Бургас организира на 15 ноември 2019 г. курс на

 

Тема: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ – проблеми, конструктивни решения, практически препоръки

 

Лектор: проф. д-р инж. Марина Трайкова

 

Място: Зала на КИИП Бургас

 

Цена:36 лв с ДДС, срещу което се издава фактура.

Плащането се извършва по сметката на КИИП Бургас

 

Банкова сметка: IBAN:BG49 UNCR75271097565710

УниКредит Булбанк

 

 

Срок за записване до 11.11.2019 г. Записването става след представяне на копие от платежно нареждане и данни за издаване на фактура на e-mail: kiip_bs@digicom.bg

 

ПРОГРАМА ЗА 15 ноември 2019 г.: Начален час 9:30

 

1. Повреди, диагностика и оценка на състоянието на съществуващи конструкции. Нормативна база, третираща съществуващите конструкции.

1.1. Причини за възстановяване и усилване на сградите. Видове повреди.

1.2. Най-често употребявани методи за диагностика на съществуващи конструкции.

1.3. Оценка на актуалното състояние на съществуващите конструкции. Стратегии за възстановяване и усилване на съществуващи сгради.

1.4. Основни положения на стандартите за съществуващи конструкции- национални стандарти, Еврокод 8-3, Модел Код 2010, други документи.

 

2. Методи за възстановяване и усилване на съществуващи сгради (стоманобетонна носеща конструкция и зидани конструкции).

2.1. Възстановяване и усилване на монолитни сгради със стоманобетонна носеща конструкция със стоманобетон – основни положения, конструктивни особености.

2.2. Възстановяване и усилване монолитни сгради със стоманобетонна носеща конструкция със стомана - основни положения, конструктивни особености.

2.3. Възстановяване и усилване монолитни сгради със стоманобетонна носеща конструкция с армирани с влакна полимери- FRP материали- основни положения, конструктивни особености.

2.4. Особености при възстановяване и усилване на сгради със зидани носещи конструкции.

2.5. Особености при усилване на исторически обекти.

2.5. Примери за усилване на конструктивни елементи от монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции – усилване на гредови плочи, греди и колони.

2.6. Техники за сеизмично усилване – основни принципи, конструктивни особености. Примери.