НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС НА КИИП, 2020 г.
  1. новини
  2. НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС НА КИИП, 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС НА КИИП, 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В изпълнение на държавните разпоредби за въвеждане на изключително строги мерки за защита от зараза и разпространение на коронавирус и съгласно решение на УС на КИИП, прието с неприсъствено гласуване на 18.03.2020 г., провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на КИИП, обявено за 3, 4 и 5 април 2020г. се отлага за дата, която ще се определи след отмяна на извънредното положение.