Общи събрания на ПС при КИИП РК Бургас
  1. новини
  2. Общи събрания на ПС при КИИП РК Бургас

Общи събрания на ПС при КИИП РК Бургас

Общите събрания на професионалните секции при КИИП РК Бургас ще се проведат, както следва:
31.01.2019 (четвъртък) - секция ГПГ, начален час 17,00 ч
06.02.2019 (сряда) – секция ТС, начален час 17,00 ч.
06.02.2019 (сряда) – секция КСС, начален час 17,00 ч.
07.02.2019 (четвъртък) – секция ОВКХ, начален час 17,00 ч.
07.02.2019 (четвъртък) – секция ВС, начален час 17,00 ч.
08.02.2019 (петък) – секция ТЕХ, начален час 17,00 ч.
08.02.2019 (петък) – секция МДГ, начален час 17,00 ч.
11.02.2019 (понеделник) - секция ЕАСТ, начален час 17,00 ч
Дневен ред на ОС на ПС:
1. Отчет за дейността на професионалната секция.
2. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП – 30.03 – 31.03.2019 г в гр. София.
3. Запознаване с предложенията за промяна в Устава на КИИП,http://www.kiip.bg/documen…/…/124_Ustav_promyana_01_2019.pdf
4. Разни.
Всички ОС на ПС ще се проведат в офиса на КИИП РК Бургас.