ОБЩО СЪБРАНИЕ на КИИП РК БУРГАС
  1. новини
  2. ОБЩО СЪБРАНИЕ на КИИП РК БУРГАС

ОБЩО СЪБРАНИЕ на КИИП РК БУРГАС

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на КИИП РК БУРГАС за 2023 г ще се проведе на 10.03.2023 г /петък/ от 16,00 в конферентната зала на КИИП РК Бургас при следния

Дневен ред:

1. Отчет за работата на Регионалното ръководство на КИИП – РК Бургас за 2022 г.

2. Финансов отчет за 2022 г.

3. Отчет на КС за 2022 г.

4. Обсъждане и приемане на отчетите за 2022 г.

5. Приемане на бюджет за 2023 г. и обсъждане на предложения   за размера на членския внос за 2024 г.

6. Утвърждаване на избора на делегати за Общото събрание на КИИП на 22 и 23 април 2023 г.

7. Разни.