Общо събрание на КИИП РК Бургас
  1. новини
  2. Общо събрание на КИИП РК Бургас

Общо събрание на КИИП РК Бургас

 

Общото събрание на КИИП РК Бургас ще се проведе на 20.02.2019 г (сряда от 16,30 ч в офиса на КИИП Бургас при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на РР за 2018 г.
2. Отчет на КС за 2018 г.
3. Отчет на бюджет 2018 г.
4. Обсъждане и приемане на отчетите за 2018 г.
5. Приемане на бюджет за 2019 г.
6. Утвържадаване на делегатите за ОС на КИИП на 30.03 – 31.03. 2019 г.
7. Запознаване с предложенията за промяна в Устава на КИИП, http://www.kiip.bg/documen…/…/124_Ustav_promyana_01_2019.pdf
8. Разни.