Отчетно изборно събрание на КИИП РК Бургас
 1. новини
 2. Отчетно изборно събрание на КИИП РК Бургас

Отчетно изборно събрание на КИИП РК Бургас

       Отчетно изборното събрание /ОИС/ на РК Бургас ще се проведе на  21.02.2020 г /петък/  от 16.00 ч в конферетната зала на КИИП РК Бургас, при следния дневен ред:

 1. Откриване, избор на комисия по предложенията и комисия по избора.
 2. Отчет за дейността на РК на КИИП Бургас през 2019 г, с анализ на четиригодишния мандат 2016 – 2020 г.
 3. Отчет на бюджета на КИИП РК Бургас за 2019 г.
 4. Отчет на Контролния съвет на КИИП РК Бургас за 2019 г.
 5. Обсъждане и приемане на отчетите за 2019 г.
 6. Приемане на бюджет на КИИП РК Бургас за 2020 г.
 7. Утвържадаване на делегатите за ОИС на КИИП на 03, 04 и 05.02020 г в к.к. Боровец.
 8. Утвърждаване на председателите на професионални секции на КИИП РК Бургас, избрани на ОИС на секциите.
 9. Избор на председател и зам. председател на КИИП РК Бургас.
 10. Избор на Контролен съвет на КИИП РК Бургас.
 11. Разни.