Преференциални условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"
  1. новини
  2. Преференциални условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

Преференциални условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

Преференциални условия за застраховка „„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

ПЪРВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". Застраховател е "Дженерали Застраховане" АД.

Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лица, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложението е валидно за членове на КИИП в цялата страна.

Подробна информация за преференциалните условия и как да заявите застраховка ще откриете в приложената оферта.

Прилагаме и въпросника, който е необходимо да попълните при заявяване на застраховка.

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". Застраховател е ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД.

Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лица, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложението е валидно за членове на КИИП в цялата страна.

Подробна информация за преференциалните условия, как да заявите застраховка и въпросник ще откриете на https://kiip.bg/suobshtenie/zastrahovki_preferencialni_ceni-2988