Презентация на АСО 25.01.2023 г
  1. новини
  2. Презентация на АСО 25.01.2023 г

Презентация на АСО 25.01.2023 г

Презентация ACO. we care for water – иновативни решения при управлението на повърхностни води, която ще се проведе на 25.01.2023 от 17:30 часа в хотел България.

Покана