Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM - 07.11.2019 г от 09,00 ч в офиса на КИИП Бургас
  1. новини
  2. Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM - 07.11.2019 г от 09,00 ч в офиса на КИИП Бургас

Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM - 07.11.2019 г от 09,00 ч в офиса на КИИП Бургас

Записване за участие до 05.11.2019 г на kiip_bs@digicom.bg