Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM
  1. новини
  2. Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM

Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM

Презентация на продукти BURNIT и SUNSYSTEM 

05.05.2022 г от 09,30 ч в офиса на КИИП РК Бургас

Записване за участие до 03.05.2022 г на kiip_bs@digicom.bg