Регистрация на договорите - за обсъждане, предложения и мнения
  1. новини
  2. Регистрация на договорите - за обсъждане, предложения и мнения

Регистрация на договорите - за обсъждане, предложения и мнения

Уважаеми колеги,

представяме Ви предложенията за процедура и формуляр за регистрация на договорите за проектиране, както и становището на инж. Емил Крумов по темата.

Процедура

Форма за регистрация

Становище инж. Крумов

Вашите мнения и предложения може да изпращате на електронната поща на КИИП РК Бургас kiip_bs@digicom.bg