Съобщение във връзка с удостоверенията за 2021 г
  1. новини
  2. Съобщение във връзка с удостоверенията за 2021 г

Съобщение във връзка с удостоверенията за 2021 г

Уважаеми колеги,

във връзка с извънредната епидимична обстановка в страната и с оглед предотвратяване струпването на хора в офиса на колегията, удостоверенията за 2021 г ще получите на имейлите, предоставени за контакт с КИИП.

Тези, които не са дали електронна поща за връзка или има промяна в нея, могат да ги корегират на kiip_bs@digicom.bg,

056/841550, 0896686107.

Честита Нова Година!