СЕМИНАР НА ТЕМА - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ
  1. новини
  2. СЕМИНАР НА ТЕМА - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ

СЕМИНАР НА ТЕМА - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ

- Промените в ЗУТ. Идеи и концепции за развитие на закона.

- Противоречия при прилагането на някои норми на ЗУТ .

- Актуални изменения и допълнения на ЗУТ в сила от 1.01.2019г. Изисквания за намаляване на административната тежест.

- Обща характеристика на идеи и концепции за развитие на закона.

 

дата на провеждане: 09.03.2019 г /събота/ от 11,00 ч в офиса на КИИП Бургас

продължителност: около 4,00 часа

лектор: адв. Емилия Александрова

 

Цена за участие в семинара за членове на КИИП - 24 лв с ДДС.

 

За външни на КИИП - 36 лв с ДДС.

 

Заплащането се извършва по банков път по сметката на КИИП Бургас в Уникредит Булбанк, BG 49 UNCR 7527 1097565710

 

Записване за участие на kiip_bs@digicom.bg до 06.03.2019 г.