Софтуерни решения за CAD и проектиране, представени от Геров Инженери - 11.10.2019 г /петък/ от 11,00 ч в офиса на КИИП Бургас
  1. новини
  2. Софтуерни решения за CAD и проектиране, представени от Геров Инженери - 11.10.2019 г /петък/ от 11,00 ч в офиса на КИИП Бургас

Софтуерни решения за CAD и проектиране, представени от Геров Инженери - 11.10.2019 г /петък/ от 11,00 ч в офиса на КИИП Бургас