Удостоверения 2020 г
  1. новини
  2. Удостоверения 2020 г

Удостоверения 2020 г

Удостоверенията за ПП се получават лично или след представяне на пълномощно от лицето, чието удостоверение ще се получава.

Платилите до 20.12.2019 г получават удостоверенията си след 01.01.2020 г.

Платилите между 20.12 и 31.12.2019 получават удостоверенията си след 01.02.2020 г.

Пълномощно