До членовете на секция "КСС"
  1. новини
  2. До членовете на секция "КСС"

До членовете на секция "КСС"

Уважаеми колеги,

В КИИП постъпи Доклад на Световната банка за намаляване на сеизмичния риск в Република България, базиран на проучване за сеизмичната устойчивост на панелните многофамилни жилищни сгради. В материала са отразени препоръките на Световната банка за намаляване на риска при земетресения.

Във връзка с това и по молба на заместник-министър Н. Нанков, моля, незабавно да изпратите информацията до колегите от секция „КСС“, за да  прегледат материалите и да дадат становища по направените в доклада изводи и изведените препоръки.

Доклада и приложенията може да видите на: 

Доклад

Приложения

https://we.tl/t-1QdrOoqa2k

Становищата изпратете в срок до 13.07.2019 на E-mail:  s_bojashka@kiip.bg

 

инж. Светлана Николчева

Заместник-председател на КИИП