новини

  1. Новини и събития
Скръбна вест

Почина инж. Боню Бонев. Поклонението ще се състои на 01.02.2019 от 11.00 ч в Траурен парк Бургас. Поклон пред светлата му памет! ...

Общо събрание на КИИП РК Бургас

  Общото събрание на КИИП РК Бургас ще се проведе на 20.02.2019 г (сряда от 16,30 ч в офиса на КИИП Бургас при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад на РР за 2018 г. 2. Отчет на КС за 2018 г...

Общи събрания на ПС при КИИП РК Бургас

Общите събрания на професионалните секции при КИИП РК Бургас ще се проведат, както следва: 31.01.2019 (четвъртък) - секция ГПГ, начален час 17,00 ч 06.02.2019 (сряда) – секция ТС, начален час ...

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги

Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги