новини

  1. Новини и събития
Скръбна вест

До членовете на  секция

Уважаеми колеги, В КИИП постъпи Доклад на Световната банка за намаляване на сеизмичния риск в Република България, базиран на проучване за сеизмичната устойчивост на панелните многофамилни жилищни с...

Семинар на Bosch - проектиране на инсталации с водогрейни котли високи мощности

Семинар на Bosch - проектиране на инсталации с водогрейни котли високи мощности - 13.06.2019 г от 09,30 ч хотел Аква Записване за участие до 05.06.2019 г на fixed-term.Dayana.Kostovs@bg.bosch.com и н...