новини

  1. Новини и събития
Строително завръщане с нови мащаби  Изданието на изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА през 2019г

Строително завръщане с нови мащаби Изданието на изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА през 2019г. ще бъде най-мащабното от 2008г.насам Началото на годината е време за оценки, равносметки и о...

СЕМИНАР НА ТЕМА - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ - Промените в ЗУТ. Идеи и концепции за развитие на закона. - Противоречия при прилагането на някои норми на ЗУТ . - Актуални изменения...