КИИП България

  1. КИИП България

Централен офис:

Председател: инж. Марин Гергов

Зам. председател: инж: Огнян Атанасов

Секретар: инж. Антони Чипев

Председател на Контролния съвет: инж. Георги Симеонов

Председател на Комисията по дисциплинарно производство: инж. Серафим Александров

 

Адрес: 1164 София, бул. “Хр. Смирненски” № 1
тел. 963 02 67; 969 20 73
факс: 969 20 70
Email: kiip@mail.bg
Работно време: 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 часа