КИИП Бургас

  1. КИИП Бургас
  • КИИП издава удостоверения за договор за проектиране
  • Удостоверение за проектантско бюро
  • Експертизи и становища
  • Отдаване под наем на конферентна зала за семинари, презентации и курсове
  • Разглежда и дава становища по постъпили заявления за членство, правоспособност, технически контрол, проектантски бюра.
  • Регистрира договори за проектиране.

 

Председател КИИП РК Бургас
инж. Атанас Иванов – kiip_bs@digicom.bg; nas_bg@yahoo.com; 0887949553, 0893389104

 

Контролен съвет
инж. Кръстина Божинова
инж. Лъчезар Ханджиев
инж. Димитър Казанджиев

                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

 

ГПГ Име Email Телефон
  1 инж. Илин Казанджиев survey_ilin@yahoo.com 0886609441

 

ОВКХ Име Email Телефон
  1 инж. Христо Димов dimovproject@gmail.com 0899545060
МДГ Име Email Телефон
  1 инж. Радослав Колев rkolev70@gmail.com 0888899835
ТС Име Email Телефон
  1 инж. Весела Пенева viadesign.bs@gmail.com 0888661256
КСС Име Email Телефон
  1 инж. Димитър Сандулов sandulovdms@gmail.com 0899801144
ЕАСТ Име Email Телефон
  1 инж. Татяна Василева tani_vassileva@abv.bg 0889947654
ВС Име Email Телефон
  1 инж. Галина Евтимова galaproekt@gmail.com 0887985106
ТЕХ Име Email Телефон
  1 инж. Петя Герджикова pehristova@abv.bg

0897989208