КИИП Бургас

  1. КИИП Бургас
  • КИИП издава удостоверения за договор за проектиране
  • Удостоверение за проектантско бюро
  • Експертизи и становища
  • Отдаване под наем на конферентна зала за семинари, презентации и курсове
  • Разглежда и дава становища по постъпили заявления за членство, правоспособност, технически контрол, проектантски бюра.
  • Регистрира договори за проектиране.

 

Председател КИИП РК Бургас
инж. Душко Опърлаков – kiip_bs@digicom.bg; dueldi@abv.bg; 0888212721, 0896686106 

Заместник – председател КИИП РК Бургас
инж. Кръстина  Божинова – kiip_bs@digicom.bg; ktb_06@abv.bg;0899190271

Контролен съвет
инж. Весела  Пенева – viadesign.bs@gmail.com; 0888661256
инж. Стоян Тодоров
инж. Димитър Казанджиев

 

ГПГ Име Email Телефон
  1 инж. Атанас  Иванов nas_bg@yahoo.com 0887949553, 0893389104

 

ОВКХ Име Email Телефон
  1 инж. Мери Алексиева – Терзиева mery.terzieva@gmail.com 0887842345
МДГ Име Email Телефон
  1 инж. Водослав  Недялков vodoslav@abv.bg 0889466876
ТС Име Email Телефон
  1 инж. Лъчезар Ханджиев llkonsult@mail.bg 0887776257
КСС Име Email Телефон
  1 инж. Веселин Миланов veselin_milanov@yahoo.com 0898556574,
ЕАСТ Име Email Телефон
  1 инж. Татяна Василева tani_vassileva@abv.bg 0889947654
ВС Име Email Телефон
  1 инж. Галина Евтимова galaproekt@gmail.com 0887985106
ТЕХ Име Email Телефон
  1 инж. Минка Тодорова durjanova@abv.bg

0889516424