ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ
  1. новини
  2. ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

Общите събрания по професионални секции на КИИП – РК Бургас ще се проведат на следните дати:

20.02.2023г. – секции КСС от 17.00 ч

20.02.2023г. – секция ГПГ от 17,30 ч

21.02.2023 г – секция ВС от 17,00 ч

21.02.2023 г – секция МДГ от 17,15 ч

22.02.2023 – секция ЕАСТ от 17,30 ч

22.02.2023 г – секция ОВКХ  от 17,00 ч

23.02.2023 г – секция ТЕХ от 17,00 ч

23.02.2023 г – секция ТС от 17,00 ч

            Място на провеждане на ОС на ПС в конферентната зала на офиса на КИИП – РК Бургас.

Дневен ред на ОС на ПС

1. Отчет за работата на професионалната секция за 2022г.

2. Предложения за програма за работа на секцията – семинари, презентации, курсове.

3. Избор на делегати за Общото събрание на РК Бургас при квота 1:15.

4. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП при квота 1:45.

5. Разни.