Общо събрание на секция КСС
  1. новини
  2. Общо събрание на секция КСС

Общо събрание на секция КСС

ОС на секция КСС
На 15.04.2024 г от 17,00 ч в офиса на колегията ще се проведе Общо събрание на секция КСС при КИИП РК Бургас. Дневен ред на събранието:
1. Избор на председател на секция КСС.
В събранието могат да участват редовно отчетените до 20.12.2023 г.

КИИП РК Бургас