Отчетно изборно събрание КИИП РК Бургас
 1. новини
 2. Отчетно изборно събрание КИИП РК Бургас

Отчетно изборно събрание КИИП РК Бургас

 

Отчетно изборното събрание /ОИС/ на регионалната колегия ще се проведе на 16.02.2024 г. /петък/  от 16.00 часа в конферентната зала на КИИП РК Бургас, при следния дневен ред:

 

 1. Откриване, избор на комисия по предложенията и комисия по избора.
 2. Отчет за дейността на РК на КИИП Бургас през 2023 г., с анализ на четиригодишния мандат 2020 – 2024 г.
 3. Отчет на бюджета на КИИП РК Бургас за 2023 г.
 4. Отчет на Контролния съвет на КИИП РК Бургас за 2023 г.
 5. Обсъждане и приемане на отчетите за 2023 г.
 6. Приемане на бюджет на КИИП РК Бургас за 2024 г.
 7. Утвърждаване на делегатите за ОИС на КИИП на 30 и 31 март 2024 г. в гр. София.
 8. Утвърждаване на председателите на професионални секции на КИИП РК Бургас, избрани на ОИС на професионалните секции.
 9. Избор на председател и зам. председател на КИИП РК Бургас.
 10. Избор на Контролен съвет на КИИП РК Бургас.
 11. Разни.

Отчетен доклад 

Отчет бюджет 

Проект бюджет