Семинар на CYPE Ingenieros - BIM технологии и софтуерни продукти
  1. новини
  2. Семинар на CYPE Ingenieros - BIM технологии и софтуерни продукти

Семинар на CYPE Ingenieros - BIM технологии и софтуерни продукти

Представителството за България на ©CYPE Ingenieros, S.A. -  Ви кани на предстоящ семинар представящ BIM технологии и софтуерни продукти за статико-динамичен анализ, оразмеряване и конструиране на стоманобетонни, стоманени, дървени, алуминиеви и комбинирани конструкции, интегрирана BIM среда.

 

Програма

 

 

  •  
  • 05.05.2023 г.

 

 

10:15 - 11:00

Моделиране, оразмеряване и конструиране на стоманобетонна конструкция по Еврокод с програмен продукт CYPECAD. Връзка и експорт към BIM приложения

11:00 - 11:15

Почивка

11:15 - 12:00

Моделиране, оразмеряване и конструиране на стоманена конструкция по Еврокод с програмен продукт CYPE 3D. Оразмеряване и конструиране на възлите на конструкцията по Еврокод. Оптимизация на възли чрез CYPE Connect

 

12:00 - 12:10

Почивка

12:10 - 13:00

BIM Моделиране, оразмеряване и конструиране на инженерни съоръжения (подпорни, шлицови и шпунтови стени) с програмни продукти на CYPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля да потвърдите участието си на имейл: office@evd7.eu

www.cype.com

Представяне на CYPE