Предложения за промени в Наредба №2 за ПП
  1. новини
  2. Предложения за промени в Наредба №2 за ПП

Предложения за промени в Наредба №2 за ПП

на сайта на ЦУ на КИИП в рубрика „Нормативна уредба – Вътрешна – Проекто“  са публикувани Предложения  за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2, приети на съвместно заседание на ЦКТК, Националното ръководство на НПС КСС и представители на НПС ТСТС и НПС ВС на 18.06.2024 г.

https://kiip.bg/normativna-uredba/proekto-normativna-uredba-3

 

Коментари и предложения  изпращайте  на инж. Маринела Цветкова – секретар на ЦКТК   на E-mail:  m_tsvetkova@kiip.bg 

най-късно до  31.08.2024 г.