новини

  1. Новини и събития
Семинар на HONEYWELL DESIGNERS CLUB

Записване за участие до  01.06.2024 г на https://forms.gle/qfhb3EjVdPnESUiX9  

Общо събрание на секция КСС

ОС на секция КСС На 15.04.2024 г от 17,00 ч в офиса на колегията ще се проведе Общо събрание на секция КСС при КИИП РК Бургас. Дневен ред на събранието: 1. Избор на председател на секция КСС. В съб...

Отчетно изборно събрание КИИП РК Бургас

  Отчетно изборното събрание /ОИС/ на регионалната колегия ще се проведе на 16.02.2024 г. /петък/  от 16.00 часа в конферентната зала на КИИП РК Бургас, при следния дневен ред:   ...

Общи събрания професионални секции

Отчетно изборните събрания на професионалните секции при КИИП РК Бургас ще се проведат на:   29.01.2024 - секция КСС 29.01.2024 – секция ОВКХ 30.01.2024 - секция МДГ 30.01.2024 - с...

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Членски внос 2024 г

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2024 г., в размер на 150 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2023) година. Членският внос се дъл...