новини

  1. Новини и събития
Предложения за промени в Наредба №2 за ПП

на сайта на ЦУ на КИИП в рубрика „Нормативна уредба – Вътрешна – Проекто“  са публикувани Предложения  за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на ...

Среща с представители на

Технически условия за ....... Изисквания към проекти на електроенергийни съоръжения 

Семинар на Бош Сградни технологии

Семинар на Бош Сградни технологии на тема "Оповестителни, евакуационни, конферентни и пожароизвестителни системи" 11.07.2024 г от 15.00 ч в офиса на КИИП Бургас Записване за участие на http...

Семинар на HONEYWELL DESIGNERS CLUB

Записване за участие до  01.06.2024 г на https://forms.gle/qfhb3EjVdPnESUiX9  

Общо събрание на секция КСС

ОС на секция КСС На 15.04.2024 г от 17,00 ч в офиса на колегията ще се проведе Общо събрание на секция КСС при КИИП РК Бургас. Дневен ред на събранието: 1. Избор на председател на секция КСС. В съб...

Отчетно изборно събрание КИИП РК Бургас

  Отчетно изборното събрание /ОИС/ на регионалната колегия ще се проведе на 16.02.2024 г. /петък/  от 16.00 часа в конферентната зала на КИИП РК Бургас, при следния дневен ред:   ...